Profiel

 

 

Lilian van Oosterhoudt Uitvoeringsvoorbereiding zorgt ervoor dat de plannen die door een landschapsarchitect zijn gemaakt ook in de praktijk kunnen worden gerealiseerd. Daartoe adviseer ik over materiaalgebruik in de fase van het ontwerp, maak ik kostenramingen (zowel op basis van VO als DO), werkomschrijvingen met bijbehorende technische tekeningen en bestekken. Tenslotte kan ik (estethisch) toezicht houden in de uitvoeringsfase. Kortom werkzaamheden op het raakvlak van ontwerp en techniek in de buitenruimte zijn mijn specialiteit. Technisch uitwerken en directievoeren doe ik met een 'ontwerpers' oog maar altijd in overleg met de ontwerper zelf. 

En dat doe ik al meer dan 20 jaar.

Daarnaast ben ik parttime docent op de HBO-opleiding Larenstein bij de afdeling Tuin- en Landschapsinrichting.